Sivusto latautuu, pieni hetki...

m i kk o   r a u h a m ä k i

mikko(a)rauhamaki.fi | +358 40 557 49 61


Lue myös

Sivustojen käyttöliittymäsuunnittelu
Logon suunnittelu yritykselle
Wordpress-kotisivut

Web-suunnittelija

Web-suunnittelija Mikko Rauhamäki

Web-suunnittelija, tuttavallisemmin web designer on verkkosivustojen ja -palvelujen käyttökokemuksen ja visuaalisen käyttöliittymän, eli layoutin suunnittelija.

Sivustoja toteuttaessa ikivirheä “hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” on jopa vähättelyä. Usein huomaan olevani projektissa, jossa ensimmäisenä vaaditaan nähdä miltä sivusto näyttää ja sen jälkeen vasta mietitään mitä sivustolla kerrotaan. Kuvitellaan sama tilanne kirjallisuuden näkökulmasta; ensin suunnitellaan kirjan kansikuvitus, mietitään paperivalinnat ja painopaikka. Sen jälkeen mietitään mistä kirja kertoo. Toimiiko? Ei.

Sisällöt ensin – Panosta sivuston informaatioarkkitehtuuriin

Edellä mainittu kuvaus ei ole itse keksimäni, vaan se on poimittu kauan sitten eräästä esityksestä. Käytän sitä kuitenkin usein puheenvuoroissani, sillä se kertoo erittäin hyvin olennaisen, eli sisällöt ensin.

Verkkosivuston informaatioarkkitehtuuri on aihe, jota käsitellään usein myös sivuston sisältörakenne -termillä. Puhutaan kummasta vain, tarkoitan sillä sivuston sisällön jäsentelyä ja luokittelua niin, että ne esitetään ymmärrettävästi loogisesti ja että käyttäjän on helppo löytää etsimänsä tieto. Sivuston navigaatio, päätason ja alatason sivut, otsikoinnit, käyttäjäpolut ja erilaiset sisällön haku- ja suodatusominaisuudet ovat informaatioarkkitehtuurin osa-alueita.

Web-suunnittelija on käyttökokemusasiantuntija

Käyttökokemus on tunne, jonka perusteella sivuston käyttäjä muodostaa mielikuvansa sivuston käytön helppoudesta ja siitä, jatkaako sivuston käyttöä, vai etsiikö tiedon muualta. Suunnitteluni lähtökohta on aina se, että loppukäyttäjä löytää perille haluttuun sivuston osaan tai suorittaa ennalta määritellyn tehtävän. Ei löydä pelkästään sivuston etusivulle, vaan sen tiedon ääreen jota hän on tullut etsimään. Suorittaa tehtävän, jonka olemme yhdessä ennalta määritelleet. Mikä on sivuston rooli yrityksen markkinointiviestinnällisessä kokonaisuudessa, mikä on sen tehtävä ja ketä se palvelee? Näitä kysymyksiä tulet kuulemaan kun toimimme yhdessä. Moneen kysymykseen vastaus löytyy käyttökokemussuunnitelusta (UX).

Käyttöliittymä UI

Suunnitellaan vasta nyt se sivuston käyttöliittymä,  ulkoasu, layout. Ja tehdäänkin siitä upea, sillä se on merkittävin ensivaikutelman luoja sekä uskottavuustekijä. Tätä varten minulta löytyy riittävä määrä visuaalista silmää ja kokemusta käyttöliittymäsuunnittelusta (UI). Lue lisää aiheesta sivulta käyttöliittymäsuunnittelu.

Tekninen toteutus ja WordPress

Työkalupakistani löytyy myös teknisen toteutuksen osaamista, eli toteutan toimintavarmat ja turvalliset WordPress-kotisivut nopealla aikataululla. Lue lisää aiheesta sivulta WordPress-kotisivut.

Termi kotisivut on harvinaisen osuva kuvaus niiden tehtävälle. Ne ovat yrityksen koti internetissä. Niitä minä suunnittelen ja toteutan.

Työkokemus

10 vuotta yrittäjänä ja graafisena suunnittelijana monipuolisissa käyttökokemus- ja käyttöliittymäasiantuntijuutta vaativissa projekteissa.

Osaamisalueet

Sivustosuunnittelu, sivustokonseptit, käyttökokemussuunnittelu (UX), käyttöliittymäsuunnittelu (UI), koulutus ja tekninen toteutus (WordPress CMS ).

Lue myös

Käyttöliittymäsuunnittelu layout ulkoasu, Mikko Rauhamäki
Mikko Rauhamäki

Sivustojen käyttöliittymäsuunnittelu

Flavour logo, Mikko Rauhamäki
Mikko Rauhamäki

Logon suunnittelu yritykselle

Tekninen toteutus Wordpress, Mikko Rauhamäki
Mikko Rauhamäki

WordPress kotisivut

Seuraa Instagramissa: @mkkrhmk