Sivusto latautuu, pieni hetki...

m i kk o   r a u h a m ä k i

mikko(a)rauhamaki.fi | +358 40 557 49 61


Lue myös

Sivustojen käyttöliittymäsuunnittelu
Logon suunnittelu yritykselle
Wordpress-kotisivut

Logon suunnittelu yritykselle

Logon suunnittelu on olennaisen tiivistämistä ja kiteyttämistä ymmärrettävään ja selkeään, tunnistettavaan muoton.

Logon suunnittelu alkaa asiakkaan ja toimialan kartoituksesta.

Yrityksen omat arvot, visio ja missio ovat merkittävässä roolissa olennaisen hahmottamisessa. Hyvässä logossa on vetovoimaa, se heijastaa haluttuja mielikuvia ja jää mieleen.

Visuaalisuus on yrityksen ilmaisukeino. Yksi tehokas ilmaisun muodoista on tiivistää olennainen ja esittää se symbolisesti merkittävässä ja ilmeikkäässä muodossa.  Sitä logosuunnittelu ja sen tuloksena logo parhaimmillaan edustaa; se on yrityksen tai yhteisön kulttuurin ja toiminnan visuaalinen kiteytys ja symboli.

Logo on usein ensimmäinen asia, johon ihmiset kiinnittävät huomiota silloin, kun he tutustuvat uuteen toimijaan. Jo logon perusteella he alkavat muodostaa laatu- ja uskottavuusmielikuvia sekä käsityksiä toimialasta ja kohderymistä. Millaisen ensivaikutelman sinä haluat omasta yrityksestäsi antaa ja toteutuvatko omat ajatuksesi nykyisessä logossanne?

Logon suunnittelu ja vaihtoehtojen maailma

Mielikuvat ja visiot uudesta logosta eivät aina kohtaa yrityksen henkilöstön keskuudessa. Sen vuoksi suunnittelijan luonnospöydällä pyörii useita hyviä ideoita. Vaihtoehtojen joukosta valikoituu usein yksi viimeisteltävä logo, jonka edessä kaikki voivat ylpeänä seistä, yrityksen toteemi. Tarjoan aina asiakkailleni vaihtoehtoisia luonnoksia, jotta yhteisymmärrys löytyy ja mielipiteet tulevat kuulluksi. Vaihtoehtoisten logoversioiden avulla löydämme usein myös suuntia, joita asiakkaani eivät olleet edes tulleet ajatelleeksi, mutta joihin lopulta päädymme.

Logon suunnittelu on sopivien vaihtoehtojen kartoittamista

Logossa on vetovoimaa

Logosuunnittelun lähtökohta on aina asiakasymmärrys ja toimialakartoitus. Yrityksen omat arvot, visio ja missio ovat merkittävässä roolissa olennaisen hahmottamisessa. Logosuunnittelun prosessissa koko työryhmä vaikuttaa lopputulokseen, jolloin näkemys lopputuloksesta on yhteinen.

Hyvässä logossa on vetovoimaa, se heijastaa haluttuja mielikuvia ja jää mieleen. Se erottautuu edukseen ja on tunnistettava kilpailukentässä. Hyvän logon voi myös aina laittaa isommalla.

Kun pelkkä logon suunnittelu ei riitä

Siinä missä logo on toiminnan visuaalinen kiteytys, antaa visuaalinen ilme mahdollisuuden jalkauttaa haluttua viestiä laajemmassa mittakaavassa. Visuaalinen ilme on sanallisen viestinnän esteettinen ilmentymä, jolla on niin emotionaalinen kuin psykologinen vaikutus katsojaansa.

Värit, kuvat, fontit, typografia, ikonit, vinjetit, kuosit ja muut visuaaliset tukitoimet ovat visuaalisen ilmeen yksityiskohtia, jotka muodostavat kokonaisuuden. Graafisen ohjeistuksen avulla nämä yksityiskohdat puetaan yhtenäiseksi ja toimivaksi ohjenuoraksi, jonka avulla visuaalinen viesti pysyy yhtenäisenä läpi medioiden.

Visuaalisilla valinnoilla on väliä ja ne kertovat parhaimmillaan olennaisen, ennen kuin sanaakaan on vielä vaihdettu.

Jätä yhteydenottopyyntö

  Tai ole suoraan yhteydessä

  mikko@rauhamaki.fi
  +358 40 557 4961

  Työkokemus

  10 vuotta yrittäjänä ja graafisena suunnittelijana monipuolisissa logosuunnittelijan ja brändityön työtehtävissä.

  Osaamisalueet

  Visuaalisten ilmeiden suunnittelu, logosuunnittelu, kirjasinmuotoilu, typografia, markkinointiviestinnän ratkaisut, ohjeistukset ja julkaisut. Toteutan myös verkkosivustojen käyttöliittymät ja WordPress -sivustot ammattitaidolla.

  Seuraa Instagramissa: @mkkrhmk