Sivusto latautuu, pieni hetki...

m i kk o   r a u h a m ä k i

mikko(a)rauhamaki.fi | +358 40 557 49 61


Lue myös

Sivustojen käyttöliittymäsuunnittelu
Logosuunnittelu & Visuaalinen ilme
Wordpress kotisivut

Logosuunnittelu & Visuaalinen ilme

Logosuunnittelu alkaa asiakkaan ja toimialan kartoituksesta. Yrityksen omat arvot, visio ja missio ovat merkittävässä roolissa olennaisen hahmottamisessa. Hyvässä logossa on vetovoimaa, se heijastaa haluttuja mielikuvia ja jää mieleen.

Visuaalisuus on yrityksen ilmaisukeino. Yksi tehokas ilmaisun muodoista on tiivistää olennainen ja esittää se symbolisesti merkittävässä ja ilmeikkäässä muodossa.  Sitä logo parhaimmillaan edustaa; se on yrityksen tai yhteisön kulttuurin ja toiminnan visuaalinen kiteytys ja symboli.

Logo on usein ensimmäinen asia, johon ihmiset kiinnittävät huomiota, kun he tutustuvat uuteen toimijaan. Jo logon perusteella he alkavat muodostaa laatu- ja uskottavuusmielikuvia sekä käsityksiä toimialasta ja kohderymistä. Millaisen ensivaikutelman sinä haluat omasta yrityksestäsi antaa ja toteutuvatko omat ajatuksesi nykyisessä logossanne?

Monempi parempi

Mielikuvat ja visiot uudesta logosta eivät aina kohtaa yrityksen henkilöstön keskuudessa. Sen vuoksi suunnittelijan luonnospöydällä pyörii useita hyviä ideoita. Vaihtoehtojen joukosta valikoituu usein yksi viimeisteltävä logo, jonka edessä kaikki voivat ylpeänä seistä, yrityksen toteemi.

Logossa on vetovoimaa

Logosuunnittelun lähtökohta on aina asiakasymmärrys ja toimialakartoitus. Yrityksen omat arvot, visio ja missio ovat merkittävässä roolissa olennaisen hahmottamisessa. Logosuunnittelun prosessissa koko työryhmä vaikuttaa lopputulokseen, jolloin näkemys lopputuloksesta on yhteinen.

Hyvässä logossa on vetovoimaa, se heijastaa haluttuja mielikuvia ja jää mieleen. Se erottautuu edukseen ja on tunnistettava kilpailukentässä. Hyvän logon voi myös aina laittaa isommalla.

Kun pelkkä logo ei riitä

Siinä missä logo on toiminnan visuaalinen kiteytys, antaa visuaalinen ilme mahdollisuuden jalkauttaa haluttua viestiä laajemmassa mittakaavassa. Visuaalinen ilme on sanallisen viestinnän esteettinen ilmentymä, jolla on niin emotionaalinen kuin psykologinen vaikutus katsojaansa.

Värit, kuvat, fontit, typografia, ikonit, vinjetit, kuosit ja muut visuaaliset tukitoimet ovat visuaalisen ilmeen yksityiskohtia, jotka muodostavat kokonaisuuden. Graafisen ohjeistuksen avulla nämä yksityiskohdat puetaan yhtenäiseksi ja toimivaksi ohjenuoraksi, jonka avulla visuaalinen viesti pysyy yhtenäisenä läpi medioiden.

Visuaalisilla valinnoilla on väliä ja ne kertovat parhaimmillaan olennaisen, ennen kuin sanaakaan on vielä vaihdettu.

Cava logo City Dev Labs logo

Chalupa logoÖrnvik Freetime logorelevant logo

Puhutuimmat logoDesign connection logoTuoliFysio logo

Maltti LogoPsychework logo

Red Number Two logoIsland riddles logoSilta Logo

Diggers logo Hyperkani logo

Seuraa Instagramissa: @mkkrhmk